UITGIFTE € 34,50

3 MAANDEN

1 juli 2018 -

30 september 2018

Geopend

 

 

Uw situatie

 • U produceert melk, waarvoor u een variabele melkprijs ontvangt die maandelijks kan wijzigen.
 • U wilt uw variabele melkprijs, voor de gehele verwachte toekomstige productie of voor een deel van de verwachte toekomstige productie, gedurende een langere periode vastzetten.

Beschrijving van het product

Het Melkprijs Garantiecertificaat is een afspraak tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode de melkprijsverschillen te verrekenen tussen een geïndexeerde, variabele melkprijs (garantieprijs FrieslandCampina) en een vaste melkprijs. Op deze wijze kan de variabele melkprijs worden gefixeerd (vastgezet). 

Gedurende de looptijd van het Melkprijs Garantiecertificaat wordt de variabele melkprijs maandelijks opnieuw vastgesteld. Maandelijks verrekenen de partijen het saldo van de vaste- en de variabele melkprijs over de maand. 

Voorbeeld Melkprijs Garantiecertificaat

U produceert circa 800.000 kg melk en levert deze melk aan FrieslandCampina, Farmel, DOC of een andere afnemer/verwerker en ontvangt hiervoor een variabele melkprijs. Als gevolg hiervan loopt u echter wel een risico wanneer de melkprijs zakt. Dit risico kunt u uitsluiten door voor langere tijd de melkprijs vast te leggen. U kunt dit doel bereiken door het afsluiten van een Melkprijs Garantiecertificaat, waarbij u een vaste melkprijs ontvangt.

Stel u had de mogelijkheid om de melkprijs vast te zetten op € 35,75 door middel van Melkprijs Garantiecertificaten. Maar u wilt niet uw gehele productie voor een jaar vast zetten. U had bijvoorbeeld 400.000 kg melk over 2010 afgedekt met Melkprijs Garantiecertificaten. Indien de afgesproken vaste melkprijs boven de variabele melkprijs ligt ontvangt u het verschil in prijs en indien de afgesproken vaste melkprijs onder de variabele melkprijs ligt betaalt u het verschil in prijs.

Belangrijke kenmerken

 • Het Melkprijs Garantiecertificaat is een financieel product en één contract heeft een volume van 50.000 kg melk;
 • Door middel van het Melkprijs Garantiecertificaat kunnen variabele melkprijzen worden gefixeerd;
 • Prijzen zijn bij standaard gehalten, namelijk 4,41% vet en 3,47% eiwit;
 • Looptijden zijn afhankelijk van vraag en aanbod;
 • Ingangsdatum is afhankelijk van vraag en aanbod;
 • De referentie voor de variabele melkprijs is de garantieprijs van Friesland Campina. Indien anders gewenst wordt dit door ons onderzocht op haalbaarheid;
 • Prijsverschillen tussen de variabele melkprijs worden maandelijks in de maand na de maand van levering verrekend;
 • Het Melkprijs Garantiecertificaat wordt verhandeld op de onderhandse markt.


Het overeengekomen contractvolume wordt uitsluitend gebruikt voor het berekenen van de melkprijzen. Alleen het saldo van de twee melkprijzen wordt uitgewisseld. De koper kan een Melkprijs Garantiecertificaat tussentijds niet zondermeer beëindigen. Het Melkprijs Garantiecertificaat kan alleen worden beëindigd indien DTO een koper kan vinden die het contract wil overnemen. Het contract kan tijdens beëindiging een positieve waarde of een negatieve waarde hebben. Indien het contract beëindigt kan worden, wordt de positieve waarde door DTO uitgekeerd of wordt een negatieve waarde in rekening gebracht. De waarde is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van verkoop. De marktwaarde van een Melkprijs Garantiecertificaat kan zich gedurende de looptijd zowel positief als negatief ontwikkelen. Ter dekking van deze fluctuaties kan door DTO een zekerheidstelling worden verlangd. 

Voordelen

Het Melkprijs Garantiecertificaat biedt veel flexibiliteit om met melkprijsrisico’s om te gaan. Door middel van een Melkprijs Garantiecertificaat kunnen risico’s van prijsdalingen worden ingedekt.

Risico

Het Melkprijs Garantiecertificaat is een OTC (over the counter) derivatentransactie. Een OTC derivatentransactie is een overeenkomst tussen twee partijen die buiten de gereglementeerde beurzen om tot stand komt en waarbij één of beide prestaties afhankelijk zijn van koersbewegingen van een onderliggende waarde. Hoewel OTC derivatentransacties veelal worden afgesloten door partijen die actief zijn met de productie van melk of de verwerking van melk, is er geen direct verband. Bij voortijdige beëindiging of tussentijdse wijziging van de onderliggende waarde/productie, blijven de rechten en/of plichten die voortvloeien uit het Melkprijs Garantiecertificaat onverminderd van kracht. Indien de daadwerkelijke melkprijsontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat – achteraf gezien – het risico dat de keuze voor een andere strategie een betere oplossing zou zijn geweest. Op het moment dat de transactie wordt gesloten kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico.

Kosten

De kosten van het Melkprijs Garantiecertificaat zijn afhankelijk van het volume en de looptijd van het contract. De behandelingskosten zijn € 250,- + 25,- per aangekocht certficaat, daar komt € 0,15 per 100 kg melk per jaar aan administratiekosten bij. 

Voorbeeld bij de aankoop van 8 certificaten met een looptijd van 1 jaar:

 • Behandelingskosten € 250,- + € 25,- per aangekocht certificaat = € 450,-
 • Administratiekosten (8 certificaten x 50.000 kg x 1 jaar) /100 kg melk x € 0.15 = € 600,-
 • Totale kosten (€ 250,- + 8(Aantal certificaten) x €25,-) + € 600,- = € 1050,-

Het saldo van de te verrekenen prijzen wordt maandelijks automatisch op uw rekening gestort of automatisch per incasso geïncasseerd.

Verhandelbaarheid

De koper kan een melkprijsgarantiecertificaat tussentijds niet zondermeer beëindigen. Een Melkprijs Garantiecertificaat kan alleen worden beëindigd indien DTO een koper kan vinden die het contract wil overnemen.