UITGIFTE € 34,50

3 MAANDEN

1 juli 2018 -

30 september 2018

Geopend

 

 


Wat is een Melkprijs Garantiecertificaat (MPGC)?

Het Melkprijs Garantiecertificaat biedt u de mogelijkheid om een vaste melkprijs te ontvangen gedurende een bepaalde periode. Eén MPCG staat voor een hoeveelheid van 50.000 kg melk op jaarbasis. U kunt zelf bepalen welke hoeveelheid van uw melkquotum u wilt afdekken met het MPGC.


Wat is de referentieprijs?

Dat is de standaard garantieprijs van FrieslandCampina bij de gehalten van 4,41% vet,  3,47% eiwit en 4,51% lactose. In de toekomst is het wellicht ook mogelijk te verrekenen op basis van referentieprijzen van andere verwerkers, zoals DOC.


Aan wie lever ik mijn melk?

U blijft uw melk gewoon leveren aan uw huidige afnemer. Het certificaat staat los van uw melkstroom.


Hoe loopt de geldstroom?

Er vindt maandelijks een verrekening plaats op basis van de FrieslandCampina referentieprijs. Wanneer de referentieprijs lager is dan de prijsafspraak van het certificaat, dan ontvangt u automatisch het verschil. Is de referentieprijs hoger dan de prijsafspraak van het certificaat, dan betaalt u het verschil.


Wat zijn de kosten?

Het vaste instapbedrag, ongeacht het aantal certificaten, bedraagt €250, -. Daarnaast worden er administratiekosten à € 0,15 per 100 kg melk in rekening gebracht. 

Voorbeeld bij vijf certificaten met een looptijd van één jaar:

- Instap bedrag: € 250, -

- Administratiekosten: € 375, -. (5 certificaten x 50.000 kg x 1 jaar)/100 kg melk x € 0,15 = € 375,-).

- Kosten per certificaat : € 25, -


Wat zijn de risico’s? 

Het grootste risico is het niet nakomen van de betalingsverplichting door één van de beide partijen. Om dit risico af te dekken worden afnemers verplicht voldoende zekerheidstellingen te geven. DTO neemt geen risico’s ten aanzien van de prijzen doordat zij die doorzet naar een derde professionele partij.


Worden er onbeperkt certificaten geplaatst?

Nee, het plaatsen van certificaten is afhankelijk van het aantal certificaten en daarmee het volume melk dat de afnemers willen vastleggen. DTO mailt het prijsniveau van het certificaat door aan de melkveehouders die hebben aangegeven dat ze vrijblijvend op de hoogte willen worden gehouden. Daarna kan de melkveehouder zich inschrijven, waarbij het principe geldt:“wie het eerst komt, het eerst maalt” en “vol=vol”.


Kan ik mij zonder verplichtingen op de hoogte laten houden?

Uiteraard. Bij het plaatsen van een certificaat worden alle melkveehouders die zich op de website hebben aangemeld op de hoogte gesteld via mail. De mailing wordt een dag eerder verstuurd. De dag daarna wordt de uitgifte in de media gepubliceerd.

Het initiatief voor het wel of niet inschrijven op een certificaat (en met welk volume) ligt bij de melkveehouder.